Human Design


Inge Joar Holsen, har studert Human Design siden 2011, og er godkjent av den Internasjonale Human Design skolen, IHDS, som Lev Ditt Design Guide.

HD Red-BlackHuman Design ble mottatt av Ra Uru Hu, på Ibiza, i 1987, og kobler sammen I-Ching, Kabbala, Hindu Chakram Astrologi og Nummerologi, til et detaljert Mekanisk Kart over eget liv.

Ved å se på de Røde portene som kommer inn i kroppen 88-89 dager før fødselen, og de Sorte portene som kommer inn i kroppen ved fødselen, så definerer det en persons Aura type, og hvilken Strategi og Autoritet en bør følge i livet, og veldig mye mer hvis en ønsker å vite det.


Jeg gir personlige lesninger av dn egen Kroppsgraf, slik at en får en bedre forståelse hva som vises av informasjon der. Dette gjør vi gjerne gjennom en times møte på Zoom. Send meg en E-post til ijh@energeticrelease.com, med fødselsdata, tid, dag og sted. Har du ikke nøyaktig tid, så kan vi se om hvilke endringer det er gjennom dagen, og sammen finne et tilnærmet godt nok fødsels tidspunkt.

Lev Ditt Design kurset til Human Design gir mer informasjon om alle de 4 Aura typene, bruken av Strategi og innsikt i de 7 forskjellige Autoriteter. Vi vil og gå inn på de udefinerte sider av kroppsgrafen, og hvordan vi påvirker andre, og blir påvirket av andre vi er nær.
Vi vil og komme innpå andre tendenser en finner i de personlige HD Kroppsgrafer, og vise mer fordelene som Human Design innsikten gir oss,Gratis kort Kroppsgraf kan lages på IHDS siden


HD-mandala

Human Design:
Vekker oss til vårt sanne selv
  • Gir oss tillatelse til å være oss selv og ha medfølelse med andre
  • Hjelper oss å ta avgjørelser som peker oss i riktig retning for at vårt livsformål skal utfolde seg
  • Lar oss bevege oss i harmoni med livets flyt
  • Lar oss finne vårt rette sted og tiltrekke oss de rette menneskene og mulighetene
  • Lar oss operere med riktig frekvens slik at kognisjonen vår fungerer som den skal
  • Lar oss transformere fra vår Kondisjonering


  • Self

Self study book avaliable at IHSD.
The-Life-Force-Channels-by-Ra-Uru-HuProfiles-and-Profiling-A-PracticumThe-Story-LinesChannels-by-Type-1-IntroChannels-by-Type-2-Manifesting-GeneratingChannels-by-Type-3-Projected-ChannelsChannels-by-Type-4-Understanding-the-Transits